Cột dây lan can kéo đơn chân đế hình tháp

Chiều cao cột 910 mm / Dây kéo dài 2000 mm

Cột lan can dây kéo đơn chân đế hình tháp

Chân đế bằng thép không gỉ, màu trắng; vàng

Thông tin chi tiết

Cột dây lan can kéo đơn chân đế hình tháp

 Chiều cao cột 910 mm / Dây kéo dài 2000 mm

Cột lan can dây kéo đơn chân đế hình tháp

Chân đế bằng thép không gỉ, màu trắng; vàng

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây