Cột lan can dây kéo đơn bằng thép

Chiều cao cột 890 mm / Dây kéo dài 2000 mm
Cột lan can dây kéo đơn nhiều màu
Chân đế bằng thép không gỉ, màu trắng; vàng

Thông tin chi tiết

Cột lan can dây kéo đơn bằng thép

 Chiều cao cột 890 mm / Dây kéo dài 2000 mm
Cột lan can dây kéo đơn nhiều màu
Chân đế bằng thép không gỉ, màu trắng; vàng

 

 

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây