Cột lan can dây kéo đơn nhiều màu


Chiều cao cột 890 mm / Dây kéo dài 2000 mm
Cột lan can dây kéo đơn nhiều màu chân đế bằng
Chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện, màu xanh; đen

Thông tin chi tiết

Cột lan can dây kéo đơn nhiều màu


Chiều cao cột 890 mm / Dây kéo dài 2000 mm
Cột lan can dây kéo đơn nhiều màu chân đế bằng
Chân đế bằng sắt sơn tĩnh điện, màu xanh; đen

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây