Quầy bán hàng lưu động

Thông số kỹ thuật:

Kích thước bàn khi lắp ghép là dài 80 x rộng 40 x cao 80cm
Kích thước cao cả bản logo là 180cm
Kích thước bỏ túi đựng là 10 x 80 x 80 cm.
Chất liệu: khung

Thông số kỹ thuật

Quầy bán hàng lưu động


Kích thước bàn khi lắp ghép là dài 80 x rộng 40 x cao 80cm
Kích thước cao cả bản logo là 180cm
Kích thước bỏ túi đựng là 10 x 80 x 80 cm.
Chất liệu: khung sắt gấp xếp được

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây